Kontakt 2018-09-16T00:24:45-04:00

E-mail

Dyrektor Szkoły, Joanna Moczulski:

jmoczulski@akademiajanapawla2.org

Komitet Rodzicielski:

komitet@akademiajanapawla2.org

Uwagi dotyczące strony internetowej:

mbednarz@akademiajanapawla2.org

Adres korespondencyjny:

Akademia Jana Pawła II
P.O. Box 3193
South Amboy, NJ 08879

Adres budynku szkolnego:

229 Cedar Street
South Amboy, NJ 08879