Zapisy

Zapisy 2023-04-16T13:59:12-04:00


W dniu 22. kwietnia odbędzie się rejestracja dla obecnych rodzin szkolnych, a w dniu 29. kwietnia rejestracja dla wszystkich. Rejestracji będzie można dokonać osobiście w budynku szkolnym.

Prosimy o przyniesienie jednej karty płatności na rodzinę, plus po jednym formularzu rejestracyjnym na każdego ucznia, oraz opłaty (osobnymi czekami): kaucję, bilet na zabawę, i minimum 50% czesnego.

Formularz Rejestracyjny

Karta Płatności

Opłaty:
Przedszkole i zerówka – $525
Klasy 1-11 – $450
Opłata za bilet na zabawę – $60
Kaucja za trzy dyżury – $125


On April 22nd, in-person registration for the current school families will take place in the school building. General registration will take place on April 29th.

Please bring one payment form per family along with one registration form per student, as well as the following fees using separate checks: work bond, fundraiser party ticket, and at least 50% of total tuition.

Registration Form

Payment Form

Fees:
Pre-K and Kindergarten – $525
Grades 1-11 – $450
Fundraiser party ticket – $60
Work bond for volunteering for three full school days – $125