Zapisy

Zapisy 2023-09-24T10:04:10-04:00


W dniu 30. września odbędzie się rejestracja, której będzie można dokonać osobiście w nowym budynku szkolnym. Godziny podamy wkrótce.

Prosimy o przyniesienie jednej karty płatności na rodzinę, plus po jednym formularzu rejestracyjnym na każdego ucznia, oraz opłaty (osobnymi czekami): kaucję, bilet na zabawę, i minimum 50% czesnego.

Formularz Rejestracyjny

Karta Płatności

Opłaty:
Przedszkole i zerówka – $525
Klasy 1-11 – $450
Opłata za bilet na zabawę – $60
Kaucja za trzy dyżury – $125


Nowy adres szkoły:

538 Church Street
Middletown, NJ 07748


On September 30th, in-person registration will take place in the new school building. The hours will be announced soon.

Please bring one payment form per family along with one registration form per student, as well as the following fees using separate checks: work bond, fundraiser party ticket, and at least 50% of total tuition.

Registration Form

Payment Form

Fees:
Pre-K and Kindergarten – $525
Grades 1-11 – $450
Fundraiser party ticket – $60
Work bond for volunteering for three full school days – $125

The new school address is:

538 Church Street
Middletown, NJ 07748