Zapisy

Zapisy 2024-03-22T12:27:35-04:00


W dniach 6. i 13. kwietnia będzie można dokonać rejestracji osobiście w budynku szkolnym.

Prosimy o przyniesienie jednej karty płatności na rodzinę, plus po jednym formularzu rejestracyjnym na każdego ucznia, oraz opłaty (osobnymi czekami): kaucję, bilet na zabawę, i minimum 50% czesnego.

Karta Płatności

Opłaty:
Przedszkole i zerówka – $625
Klasy 1-11 – $550
Opłata za bilet na zabawę – $100 (na rodzinę, nie od każdego dziecka)
Kaucja za trzy dyżury – $125
(na rodzinę, nie od każdego dziecka, może być przeniesiona z poprzedniego roku jeśli dyżury były odrobione)


On April 6th and April 13th, in-person registration will take place in the school building.

Please bring one payment form per family along with one registration form per student, as well as the following fees using separate checks: work bond, fundraiser party ticket, and at least 50% of total tuition.

Registration Form

Payment Form

Fees:
Pre-K and Kindergarten – $625
Grades 1-11 – $550
Fundraiser party ticket – $100 (per family)
Work bond for volunteering for three full school days – $125 (per family, can be carried over from the previous year if the work was fulfilled)