Zapisy

Zapisy 2020-09-21T02:16:33-04:00

Drodzy Rodzice,

Rejestracja została zamknięta. Prosimy nie przysyłać formularzy do zapisów. Przyjęcie dodatkowych uczniów musi być zatwierdzone ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w klasach. Jeżeli nie będzie miejsca, uczeń zostanie zapisany na listę oczekujących.


Dear Parents,

Registration has been closed. Please do not mail registration forms. Admissions of additional students must be approved due to limited number of seats in classrooms. If there are none available, the student will be put on a waiting list.