Zapisy

Zapisy 2022-06-16T23:02:36-04:00


W okresie wakacyjnym rejestracje przyjmowane są drogą pocztową. Poniższe formularze można wysłać pocztą do 15 sierpnia (liczy się data stempla pocztowego).

Prosimy o przysłanie jednej karty płatności na rodzinę, plus po jednym formularzu rejestracyjnym na każdego ucznia, oraz opłaty (osobnymi czekami): kaucję, bilet na zabawę, i minimum 50% czesnego.

Adres pocztowy to:

Akademia Jana Pawla II
P.O. Box 3193
South Amboy, NJ 08879

Formularz Rejestracyjny

Karta Płatności

Opłaty:
Przedszkole i zerówka – $525
Klasy 1-11 – $450
Opłata za bilet na zabawę – $60
Kaucja za trzy dyżury – $125


During the summer break the forms linked below can be mailed until August 15th (envelope must be postmarked by then).

Please send one payment form per family along with one registration form per student, as well as the following fees using separate checks: work bond, fundraiser party ticket, and at least 50% of total tuition.

The mailing address is:

Akademia Jana Pawla II
P.O. Box 3193
South Amboy, NJ 08879

Envelopes postmarked after August 15th will not be accepted.

Registration Form

Payment Form

Fees:
Pre-K and Kindergarten – $525
Grades 1-11 – $450
Fundraiser party ticket – $60
Work bond for volunteering for three full school days – $125