Zapisy

Zapisy 2021-05-18T20:10:46-04:00

Zapraszamy na zapisy do biura szkolnego w godzinach od 10:00 do 13:00 w soboty 22 maja oraz 5 i 12 czerwca. Prosimy o przyniesienie wypełnionych formularzy:

Formularz Rejestracyjny

Karta Płatności

Opłaty:
Przedszkole i zerówka – $475
Klasy 1-11 – $400
Opłata za bilet na zabawę – $50 (rodziny, które dokonały opłaty w roku szkolnym 2020/21 nie muszą uiszczać tej opłaty – zostaje ona przeniesiona na przyszły rok szkolny)
Kaucja za trzy dyżury – $125


Registration for the 2021/2022 school year will take place on May 22nd, June 5th, and June 12th between the hours of 10am and 1pm in the school office. Please fill out the following forms and bring them with you:

Registration Form

Payment Form

Fees:
Pre-K and Kindergarten – $475
Grades 1-11 – $400
Fundraiser party ticket – $50 (families who paid this fee in the 2020/21 school year don’t have to pay it – it will be transferred to the next school year)
Work bond for volunteering for three full school days – $125